Aktuality

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

 

V neděli 3. března 2019 bude v kostele sv. Václava v 18.00 hod. sloužena mše svatá s úmyslem  za nenarozené děti a za ochranu Panny Marie pro rodiče čekající narození dítěte. Od 17.00 je adorace, od 17.25 se modlíme růženec na stejný úmysl.

  

 

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

V neděli 3. března 2019 je od 17.00 hod. adorace, od 17,25 hod. se budeme modlit  růženec za nenarozené děti a za ochranu Panny Marie pro rodiče čekající narození dítěte.

Všichni jste srdečně zváni.

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

 

O první sobotě v měsíci 2. března 2019 je mše svatá v kostele sv. Václava  v 18.00 hod., růženec se budeme modlit od 17.30 hod.

     

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

v neděli  je mše svatá v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

V pondělí, úterý a čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod.

 Ve středu a v pátek je mše svatá v 18.00 hod. 

 

       

o sobotách zde není mše svatá, kromě první soboty v měsíci, kdy je zde mše svatá v 18.00 hod., od 17,30 hod. se o první sobotě modlíme růženec.

 

 

.

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

Čiňte dobro a svět bude o vaše dobro lepší!