Aktuality

.

mše svatá s úmyslem za NENAROZENÉ DĚTI a za ochranu lidského života

 

V neděli 6. ledna 2019 bude v kostele sv. Václava v 18.00 hod. sloužena mše svatá s úmyslem  za nenarozené děti a za ochranu lidského života. Od 17.00 je adorace, od 17.25 se modlíme růženec na stejný úmysl.

  

 

 

MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA

v neděli  je mše svatá v 9.00 hod. a v 18.00 hod.

V pondělí, úterý a čtvrtek je mše svatá v 7.30 hod.

 ve středu 12.12 je Rorátní mše sv v 6.30 s bohoslovci a představenými semináře, večerní mše sv. tuto středu nebude.

 

V pátek je mše svatá v 18.00 hod. 

 

       

o sobotách zde není mše svatá, kromě první soboty v měsíci, kdy je zde mše svatá v 18.00 hod., od 17,30 hod. se o první sobotě modlíme růženec.

 

 

ADORACE A RůŽENEC ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA

 

V neděli 6. ledna 2019 je od 17.00 hod. adorace, od 17,25 hod. se budeme modlit  růženec za nenarozené děti a za ochranu lidského života.

Všichni jste srdečně zváni.

První sobota v měsíci zasvěcená P. Marii

 

O první sobotě v měsíci 5. ledna 2019 bude v kostele sv. Václava mše svatá v 18.00 hod., růženec se budeme modlit od 17.30 hod.

     

Z myšlenek Otce Jana Ev. Urbana

Co ti mohu říci krásnějšího, potřebnějšího, než připomenout,

že Boží dobrota a milosrdenství jsou nekonečné.

A proto také naše důvěra v Boží dobrotu je také neomezená,

protože to milosrdenství je neomezené.

A tak k tomu, aby tě toto vědomí věcně a reálně pronikalo a uchvacovalo, k tomu ti chci požehnat jako dar, který Bůh dává v každém požehnání, neboť Boží požehnání, to je kus něčeho dobrého od  milého Pána Boha.

A tak kéž tě dobrotivý Pán Bůh miluje, kéž tě chrání, kéž tě osvěcuje,

kéž tě žehná

a kéž tě miluje Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.“